Storitve

Nizke gradnje - izhajamo iz nizkih gradenj

Nizke gradnje so področje, na katerem smo najmočnejši in najbolj aktivni. Gradimo vse vrste prometne in komunalne infrastrukture, kot so ceste, mostovi, kanalizacija, vodovodi, drenaže, telefonsko omrežje, plinsko omrežje, plinovodi in čistilne naprave.

Podjetje že vsa leta uspešno konkurira na večjih javnih razpisih in je v svojem obdobju poslovanja pridobilo zaupanje najzahtevnejših naročnikov. Izkoristili smo tudi bližino obeh mej in delujemo v Italiji in na Hrvaškem.

KONTAKTNA OSEBA

Pavle Hevka
Direktor gradbene operative
pavle.hevka@godina.si
+386 31 380 216

Andrej Krapež
Priprava dela
andrej.krapez@godina.si
+386 31 655 754

Visoke gradnje - gradimo tudi v višine

V zadnjih letih smo konkurenčno pristopili k projektom visokih gradenj in tako ponudili naročnikom izvedbo celotne gradnje.

Gradimo tako poslovne, industrijske, komunalne in energetske objekte kot tudi vrstne ali samostojne stanovanjske objekte. Izvajamo izkope, rušenje objektov, adaptacije in druga specializirana gradbena dela.

KONTAKTNA OSEBA

Pavle Hevka
Direktor gradbene operative
pavle.hevka@godina.si
+386 31 380 216

Andrej Krapež
Priprava dela
andrej.krapez@godina.si
+386 31 655 754

Storitve z gradbeno mehanizacijo - strokovnjaki z najsodobnejšo mehanizacijo

Imamo sodoben park gradbene in strojne opreme: bagre, rovokopače, buldožerje, nakladače, viličarje, valjarje, stroje za zarezovanje asfalta in druge gradbene stroje. Opravljamo vse vrste zemeljskih del: strojne izkope, ravnanje terenov, rušenje objektov, kamnite zložbe, sanacije plazov, tlakovanja in zunanje ureditve objektov.

Trudimo se zagotavljati najvišje standarde kakovosti opravljenih storitev, kjer igra pomembno vlogo tudi napredna tehnološka oprema. Prav zato smo v letu 2014 naredili pomemben korak pri prenovi strojnega in voznega parka.

KONTAKTNA OSEBA

Rok Ambrožič
Strojne in prevozne storitve
rok.ambrozic@godina.si
+386 41 600 055

Prevozne storitve - organizacija in izvedba

Nudimo vse vrste storitev za prevoz materiala, mehanizacije, opreme in betona. Organiziramo in izvajamo tudi izredne prevoze (strojev, opreme, jadrnic, transformatorjev ipd.), za katere pridobimo vsa potrebna dovoljenja in soglasja, vključno z organizacijo in izvedbo spremstva.

Vsakodnevno se trudimo zagotavljati najvišje standarde kakovosti opravljenih storitev, kjer igra pomembno vlogo tudi napredna tehnološka oprema. Prav zato smo v preteklem letu naredili pomemben korak pri prenovi strojnega in voznega parka.

KONTAKTNA OSEBA

Rok Ambrožič
Strojne in prevozne storitve
rok.ambrozic@godina.si
+386 41 600 055

Nepremičnine - investicije, gradnja, prodaja, oddaja

Izvajamo investicije v nepremičnine, namenjene prodaji na trgu ali oddaji v najem. Prav tako prodajamo zemljišča, namenjena gradnji, in oddajamo v začasno uporabo zemljišča za razne dejavnosti, kot so parkiranje vozil, skladiščenje, namestitve reklamnih panojev ipd.

KONTAKTNA OSEBA